Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
04.03.2013 14:28 - Къде е съкровището?-ДЕЛО №14343/12-ВАС
Автор: tsvetankov Категория: Други   
Прочетен: 4593 Коментари: 2 Гласове:
4

Последна промяна: 28.03.2013 16:17


Лъжи и доказателства-едно малко интервю за "ТЕЛЕКАБЕЛ"

До ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

  Препис до ВКП към преписка №10122/10 ЖАЛБА наоснование ЗДОИ и чл.132; ал.2; т.2 от АПК

МНОГОУВАЖАЕМИ АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ,  На 09.10.2012г. подадох Заявление за достъп до обществена информация към Министъра на културата с вх.№97-00-0021/09.10.2012г., с молба да ми бъдат предоставени писмено всички материали и съответно предприети мерки по сигнали за липса на отчетни обозначения, нанесени върху предметите от оригинала на Панагюрското Златно Съкровище с
вх.№97-00-0021/17.07.2012г. и препратена от ДАНС до Министерство на културата преписка с номер № Ж-285/13.08.2012г.
     До 30.10.2012г. Министърът на културата не е предоставил никакъв отговор.      Моля, в съответствие с разпоредбите на АПК, а именно компетентността на Върховния административен съд, която е изрично и изчерпателно уредена в разпоредбата на чл. 132, ал.2 от АПК, като т.2 на посочения текст посочва като подлежащи на разглеждане от Върховния административен съд актовете на органи на централната изпълнителна власт. Това са: Министерският съвет, министър-председателят, заместник министър-председателите и министрите както и наличните нарушения на министъра по ЗДОИ, да наложите на Министтъра на културата на Република България, в съответствие с действащото законодателство, да предостави писмено всички материали и съответно предприети мерки по сигнали за липса на отчетни обозначения, нанесени върху предметите от оригинала на Панагюрското Златно Съкровище с вх.№97-00-0021/17.07.2012г. и препратена от ДАНС до Министерство на културата преписка с номер 
№ Ж-285/13.08.2012г.!


Във връзка с Дело №14343/2012г.

 

   Моля, документите приложени към настоящото допълнение, да бъдат взети под внимание в заседанието по делото!

Допълнението съдържа:

1.      Съпоставка в размерите и теглото на Панагюрското Златно Съкровище-три листа.

2.      Сигнал – отворено писмо до Министъра на културата и прокуратурата-съответно
№97-00-0021/17.07.2012г. // №6018/17.07.2012г.-три листа.

3.      Писмо от Министерство на културата №94-00-1972/24.01.2013г.-три листа.


ПИСМЕНИ БЕЛЕЖКИ ДЕЛО №14343/04.03.2013г. - ВАС УВАЖАЕМИ ВЪРХОВНИ АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ, „Свидетели сме на фундаментално научно откритие. Панагюрското Златно Съкровище променя физическите си характеристики в изминалите шестдесет и четири години.“
http://marica.bg/show.php?id=97507


            Промяната в отделните съдове не е пропорционална, мерната система не е променяна - следователно става въпрос за стопанско престъпление без аналог в познатата ни съвременна история. Данните за физическите разлики са приложени в сравнителна таблица в кориците на делото. На 09.10.2012г. подадох Заявление за достъп до обществена информация към Министъра на културата с вх.№97-00-0021/09.10.2012г., с молба да ми бъдат предоставени писмено всички материали и съответно предприети мерки по сигнали за липса на отчетни обозначения, нанесени върху предметите от оригинала на Панагюрското Златно Съкровище. Отчетните обозначения са задължителни и непроменяеми, нанесени върху музейните експонати с цвят и шифър определени от Министъра на културата, съгласно Наредба № Н-6 чл.15 ;(1);(2), чл.16, чл.17, чл.18 (2)т.5.
Сигналът е с вх.№97-00-0021/17.07.2012г.в Министерство на културата и препратена от ДАНС до Министерство на културата преписка с номер изх.№ Ж-285/13.08.2012г.
До 30.10.2012г. Министърът на културата не предостави никакъв отговор. Срока за отговор по сигнал е два месеца според чл.121 АПК. Видно от календара тези срокове отдавна са изтекли и бездействието на държавната администрация е необяснимо. Като следствие от образуването на настоящото дело от Министерството на културата ме уведомиха писмено с УВЕДОМЛЕНИЕ №97-00-0021/16.11.2012г., че тече проверка от Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“. На 25.01.2013г. получих писмо от Главна дирекция „ИОКН“ с изх.№94-00-1972/24.01.2013г., с което ме уведомяват, че в НИМ-София,  на инспекторите от Министерството на културата не е предоставен достъп до предметите от съкровището за извършване на оглед и проверка, съгласно чл192 от ЗКН. Остава като загадка факта, че от Главна дирекция „ИОКН“ не е потърсено своевременно мигновено съдействие от МВР, ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ и ДАНС, в съответствие чл.193 и чл.194 от ЗКН, за принудително осигуряване на достъп до предметите от витрината на НИМ-София. До днешна дата 04.03.2013г., няма отговор на моят сигнал за липса на отчетни обозначения, разлики в физическите размери и инвентарни номера на Панагюрското Златно Съкровище. Настоявам към директорът на НИМ-София да бъде наложена санкция съгласно чл. 228б от ЗКН*! В следствие на неопровержимите доказателства за стопански престъпления, извършени в периода 1950г./2013г. и опитите те да бъдат уикрити с административни похвати, моля да задължите Министърът на културата да извърши пълна проверка, независима експертиза, оценка и анализ на автентичността на Панагюрското Златно Съкровище, в съответствие чл.193 и чл.194 от ЗКН, за резултатите от която да бъда уведомен аз и РАМ-Пловдив!            
                                                                                С уважение:

П Р О Т О К О Л

София, 04.03.2013 година


Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на четвърти март две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

МАРИЕТА МИЛЕВА
АНЕЛИЯ АНАНИЕВА

 

при участието на секретаря Мадлен Дукова
и с участието на прокурора
сложи на разглеждане дело № 14343 по описа за 2012 година image,
докладвано от председателя ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА


На поименното повикване на страните и след спазване разпоредбата на чл. 142 от ГПК на второ четене:
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Павел Иванов Цветанков, редовно призован, явява се лично.
ОТВЕТНИКЪТ: Министъра на културата, редовно призован, не изпраща процесуален представител.

ПАВЕЛ ЦВЕТАНКОВ: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата:

СЪДЪТ докладва постъпили на 19.02.2013 г. с молба от жалбоподателя писмени доказателства, по опис.
Докладва и постъпила на 26.02.2013 г. от пълномощника на ответника писмена защита по съществото на спора.

ПАВЕЛ ЦВЕТАНКОВ: Поддържам жалбата. Няма да соча други доказателства и нямам доказателствени искания.
Заявявам, че съм получил уведомлението, приложено по делото, с № 97-00-0021/16.11.2012 година.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представените с жалбата и административната преписка, както и постъпилите на 19.02.2013 г. с молба от жалбоподателя писмени доказателства, по опис.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:

ПАВЕЛ ЦВЕТАНКОВ: Моля да уважите жалбата. Представям писмени бележки.
В писмената защита, представена от ответника, не са посочени никакви основания за отказ по поставения въпрос или за бездействието, което е явно.
Свидетели сме на фундаментално научно откритие. Панагюрското златно съкровище променя физическите си характеристики в изминалите шестдесет и четири години. Промяната в отделните съдове не е пропорционална, мерната система не е променяна, следователно става въпрос за стопанско престъпление без аналог в познатата ни съвременна история. Данните за физическите разлики са приложени в сравнителна таблица (в кориците на делото) и са извадени от инвентарните книжа на музеите.
На 09.10.2012 г. подадох заявление за достъп до обществена информация до министъра на културата с вх. № 97-00-0021/09.10.2012 г. с молба да ми бъдат предоставени писмено всички материали и съответно предприети мерки по сигнали за липса на отчетни обозначения, нанесени върху предметите от оригинала на Панагюрското златно съкровище. Отчетените обозначения са задължителни и непроменяеми, нанасят се върху музейните експонати с цвят и шифър, определен от министъра на културата, съгласно Наредба № Н-6 - чл. 15; (1); (2), чл. 16, чл. 17, чл. 18 (2), т. 5. Сигналът е с вх. № 97-00-0021/17.07.2012 г. на Министерство на културата (МК) и препратена от ДАНС до МК преписка изх. № Ж-285/13.08.2012 година.
До 30.10.2012 г. министърът на културата не предостави никакъв отговор. Срокът за отговор по сигнал е два месеца според чл. 121 от АПК. Видно от календара тези срокове отдавна са изтекли и бездействието на държавната администрация е необяснимо и води до съучастие.
Като следствие от образуването на настоящото дело от МК ме уведомиха писмено с уведомление № 97-00-0021/16.11.2012 г., че тече проверка от Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство" (ГД "ИОКН") по поставените въпроси. На 25.01.2013 г. получих писмо от същата дирекция с изх. № 94-00-1972/24.01.2013 г., с което ме уведомяват, че в Националният исторически музей (НИМ) - София на инспекторите от МК не е предоставен достъп до предметите от съкровището за извършване на проверка и оглед, съгласно чл. 192 от Закона за културното наследство (ЗКН).
Остава загадка фактът, че от ГД "ИОКН" не е потърсено своевременно мигновено съдействие от МВР, Прокуратурата на РБългария и ДАНС, в съответствие с чл. 193 и чл. 194 от ЗКН за принудително осигуряване на достъп до предметите от витрината на НИМ - София.
До днешна дата няма отговор на моя сигнал за липса на отчетни обозначения, разлики в физическите размери и инвентарни номера на Панагюрското златно съкровище.
Настоявам на директора на НИМ - София да бъде наложена от ВАС санкция съгласно чл. 228б от ЗКН.
Вследствие на неопровержимите доказателства за стопански престъпления, извършени в периода 1950 г. - 2013 г. и опитите те да бъдат укрити с административни похвати, моля за задължите министъра на културата да извърши пълна проверка, независима експертиза, оценка и анализ на автентичността на Панагюрското златно съкровище, в съответствие с чл. 193 и чл. 194 от ЗКН, за резултатите от която да бъда уведомен аз и РАМ - Пловдив като принципал.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:


ОПРЕДЕЛЕНИЕ

3485
София, 13.03.2013
Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на четвърти март две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: МАРИЕТА МИЛЕВА
АНЕЛИЯ АНАНИЕВА
при секретар Мадлен Дукова и с участието
на прокурора   изслуша докладваното
от председателя ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА image
по адм. дело № 14343/2012. image


Производството по делото е по реда на чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във вр. с чл. 40, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).
Образувано е по жалба на Павел Иванов Цветанков, от гр. София, против мълчалив отказ на министъра на културата за предоставяне на достъп до обществена информация по заявление вх. № 97-00-0021/09.10.2012 г. Жалбоподателят навежда доводи за неправилност на административният акт като постановен при съществени нарушения на административнопроизводствените правила и в противоречие с материалноправните норми на ЗДОИ. Моли за отмяната му.
Ответникът – министърът на културата, чрез процесуалния си представител в писмено становище, оспорва жалбата и претендира присъждане на направените по делото разноски.
Настоящият състав на Върховния административен съд намира, че жалбата е недопустима, като съображенията за това са следните:
На 09.10.2012 г. жалбоподателят е подал заявление, с което е поискал достъп до обществена информация, а именно да му бъдат представени писмено всички материали и съответно предприетите мерки по сигнали за липса на отчетни обозначения, нанесени върху предметите от оригинала на Панагюрското златно съкровище.
След подаване на жалбата е налице произнасяне на министъра на културата видно от приложеното по делото уведомление изх. № 97-00-0021/16.11.2012 г. С последното жалбоподателят е уведомен, че по повод подадените от него сигнали се извършва проверка и след приключването й същият ще бъде уведомен писмено за резултатите от нея и ще му бъдат предоставени материалите по повод на проверката. В случая по арг. на чл. 58, ал. 3 от АПК предмет на съдебно оспорване е последвалото изрично произнасяне на административния орган.
От изложеното следва, че независимо, че молбата до министъра на културата е квалифицирана от жалбоподателя като искане за достъп до обществена информация, то от съдържанието й следва, че Цветанков иска информация относно предприети мерки и постановени решения по повод на подадени сигнали. Този извод се налага и от уведомлението, че във връзка с постъпилите сигнали са назначени проверки, които още не са приключили.
С оглед на изложеното съдът намира, че административният орган се е произнесъл по хода на образувано производство по подадени сигнали, поради което не е налице годен за оспорване индивидуален административен акт по арг. на чл. 21, ал. 5 и по арг. чл. 124, ал. 2 от АПК, съгласно който решението, постановено по подаден сигнал, не подлежи на обжалване.
С оглед на изложеното и на основание чл. 159, т. 1 от АПК жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.
Разноски на ответната страна не следва да се присъждат, тъй като видно от приложения по делото договор за правна защита и съдействие е, че е уговореното адвокатско възнаграждение, но липсва отбелязване същото да е заплатено, т.е. разноски не са направени.
По изложените съображения Върховният административен съд, пето отделение,
ОПРЕДЕЛИ:
ОТМЕНЯ определението от 04.03.2013 г., постановено по адм. д. № 14343/2012 г. по описа на Върховния административен съд, с което е даден ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Павел Иванов Цветанков против уведомление изх. № 97-00-0021/16.11.2012 г. на министъра на културата.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 14343/2012 г. по описа на Върховния административен съд.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в 7-мо дневен срок от съобщението на страните.

Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Илияна Дойчева
секретар: ЧЛЕНОВЕ: /п/ Мариета Милева
/п/ Анелия Ананиева

ДО МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯДО ИНСПЕКТОРАТА КЪМ 

ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

гр. София, п.к. 1000
ул. "Георг Вашингтон" №17

E-mail: ivss@inspectoratvss.bgДО  ВЪРХОВЕН  АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД

ПЕТО  ОТДЕЛЕНИЕ   ДЕЛО  №14343/2012г.


 

ДО РАМ-ПЛОВДИВ


ДО  ЕЛЕКТРОННИ  И  ПЕЧАТНИ  МЕДИИ

Препис до
 ВКПкъм преписка №10122/
2010-II,
ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
ЕВРОПЕЙСКАТА  КОМИСИЯ  ПО  ПРАВОСЪДИЕ

 

 

 

ЧАСТНА ЖАЛБА
СРЕЩУ ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 3485/13.03.2013г.

ПО ДЕЛО №14343/2012г.-ВАС,
С КОЕТО СЪДЕБНИЯ СЪСТАВ  НАРУШАВА Чл. 12.(1) ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ.МНОГОУВАЖАЕМИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ,

  По ДЕЛО №14343/2012г.  с  ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 3485/13.03.2013г. е изместена остта на предмета на делото, с единствена възможна цел, административно укриване на изнесените факти по въпросното дело.

   Декларирам, че не съм молил съдебния състав под никаква форма  да отменя  акт-УВЕДОМЛЕНИЕ № 97-00-0021/16.11.2012г. на Министъра на културата, а единствено желая да получа резултатите от извършената проверка  по сигнали за липса на задължителни отчетни обозначения, нанесени  върху  предметите от  оригинала на Панагюрското Златно Съкровище с вх.№97-00-0021/17.07.2012г. и препратена от ДАНС до Министерство  на културата преписка с номер  № Ж-285/13.08.2012г.

 

Фактите са пределно прости и подредени:

 

1.      Подадени са сигнали за липса на задължителни отчетни обозначения, нанесени  върху  предметите от  оригинала на Панагюрското Златно Съкровище с
вх.№97-00-0021/17.07.2012г. и препратена от ДАНС до Министерство  на културата преписка с номер  № Ж-285/13.08.2012г.

 

2.      На 09.10.2012г.(след изтичане на двумесечния срок за отговор по сигнал) подадох Заявление за достъп до обществена информация към Министъра на културата с вх.№97-00-0021/09.10.2012г., с молба да ми бъдат предоставени писмено всички материали и съответно предприети мерки по сигнали за липса на отчетни обозначения.След констатирано бездействие от страна на Министъра на културата е подадена жалба във ВАС с вх.№16786/30.10.2012г., в следствие от която е образувано ДЕЛО №14343/2012г.

3.      Като следствие от образуването на ДЕЛО №14343/2012г. от Министерството на културата ме уведомиха писмено с УВЕДОМЛЕНИЕ №97-00-0021/16.11.2012г.,  че тече проверка от Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“.

 

4.     На 25.01.2013г. получих писмо от Главна дирекция „ИОКН“ с изх.№94-00-1972/24.01.2013г., с което ме уведомяват, че в НИМ-София  на инспекторите от Министерството на културата не е предоставен достъп до предметите от съкровището за извършване на оглед и проверка, съгласно чл192 от ЗКН.

 

5.      Остава като загадка факта, че от Главна дирекция „ИОКН“ не е потърсено своевременно мигновено съдействие от МВР, ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ и ДАНС, в съответствие с чл.193 и чл.194 от ЗКН, за принудително осигуряване на достъп до предметите от витрината на
НИМ-София.
   Още по-загадъчно е какво точно не е разбрал съдебният състав на пето отделение-ВАС и защо не се произнесе с РЕШЕНИЕ по делото, след като всички срокове за отговори на подадения към отговорните инстанции процесен сигнал за липса на задължителни отчетни обозначения, разлики във физическите размери и инвентарни номера на Панагюрското Златно Съкровище с
вх.№97-00-0021/17.07.2012г. са изтекли, а проверката в НИМ-София на „ИОКН“ е възпрепятствана без основание.

 

6.      До днешна дата 18.03.2013г., все още няма отговор на моя сигнал за липса на отчетни обозначения, разлики във физическите размери и инвентарни номера на Панагюрското Златно Съкровище.

 

7.      Ясно е отразено в ПРОТОКОЛА от заседанието по ДЕЛО №14343/2012г. проведено на 04.03.2013г., че настоявам към директора на НИМ-София да бъде наложена санкция съгласно чл. 228б от Закона за културното наследство.
   Съдебният състав не е спазил Чл. 12.
(1) от Закона за съдебната власт.*
*
„Чл. 12. (1) Органите на съдебната власт са длъжни да разглеждат и разрешават в съответствие със закона всяко подадено до тях искане.
  

8.      В следствие на неопровержимите доказателства за стопански престъпления, извършени в периода 1950г./2013г. и опитите те да бъдат укрити с административни похвати, моля да задължите Министъра на културата да извърши пълна проверка, независима експертиза, оценка и анализ на автентичността на Панагюрското Златно Съкровище, в съответствие с чл.193 и чл.194 от ЗКН, за резултатите от която да бъда уведомен аз и РАМ-Пловдив!

 

9.     Желая в съответствие със ЗДОИ да получа резултатите от извършената проверка  по сигнали за липса на задължителни отчетни обозначения, нанесени  върху  предметите от  оригинала на Панагюрското Златно Съкровище с вх.№97-00-0021/17.07.2012г. и препратена от ДАНС до Министерство  на културата преписка с номер  № Ж-285/13.08.2012г.

       Видно  е , че предмета на делото е отказ от достъп до обществена информация. Освен това Съдебния състав първо неправилно приема съгласно чл.21 , ал.5 от АПК , че Уведомление № 97-00-0021/16.11.12г. не е  индивидуален административен акт , след това  отново неправилно  по чл.124 , ал.2  приема , че  същото е Решение , постановено по сигнала и не се обжалва по чл.159 , ал.1 от АПК.

         Уведомление № 97-00-0021/16.11.12г.  НЕ Е РЕШЕНИЕ ПО СИГНАЛА  и следователно НЯМА ОСНОВАНИЕ ПО ЧЛ. 159 ОТ АПК ДА СЕ ПРЕКРАТИ  ДЕЛОТО.

       Моля ОПРЕДЕЛЕНИЕ  №3485/13.03.2013г. по  ДЕЛО №14343/2012г
.  да бъде обявено за НИЩОЖНО ПОРАДИ  НЕОБОСНОВАНОСТ, ЛИПСА НА ЦЯЛОСТНОСТ и самоволна промяна в предмета на съдебния иск от страна на съдебния състав,  и делото да бъде разгледано по същество от следваща инстанция!

 

 

18.03.2013г.

 

С уважение:Гласувай:
4
01. kostadin - Късно е чадо Пари при пари отиват ...
06.03.2013 16:14
Късно е чадо Пари при пари отиват Така е и с златните архелогически паметници.
цитирай
2. tsvetankov - Страхливци или подлоги?
13.03.2013 16:14
Върховният административен съд на Република България, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: МАРИЕТА МИЛЕВА
АНЕЛИЯ АНАНИЕВА
избяга позорно от отговорност.
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: tsvetankov
Категория: Други
Прочетен: 446415
Постинги: 82
Коментари: 61
Гласове: 6715
Спечели и ти от своя блог!
Календар
«  Февруари, 2021  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728